Mô hình đổi giấy rác tại trường

Ở giai đoạn đầu vận hành 3SR chúng tôi tập trung vào dự án thu gom - trao đổi các loại giấy rác tại các trường học. Các loại giấy rác bỏ đi thầy cô và học sinh sẽ tập trung. Khi đã đạt đủ 300kg/trường trong một đợt thu gom chúng tôi sẽ đến nhận và vận chuyển trực tiếp về nhà máy. Các sản phẩm giấy sau tái chế sẽ được mang lại về các nhà trường để sử dụng.

Đăng ký Online Trực tuyến

Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.