Triển khai dụ án tái tuần hoàn rác thải hữu cơ tại hệ thống Giáo dục Genesis School

3SR  triển khai dụ án tái tuần hoàn rác thải hữu cơ tại hệ thống Giáo dục Genesis School chung tay giáo dục trẻ nhỏ sử dụng nguồn tài nguyên rác hợp lý.

Hình ảnh hoạt động liên quan khác

Đăng ký Online Trực tuyến

Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.