Phát triển nông nghiệp bền vững tại Thanh Hóa

Ngày 30/8, tại tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Môi trường tổ chức Tọa đàm “Phát triển nông nghiệp bền vững tại Thanh Hóa: Hiện trạng và giải pháp”.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ở Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng đến nền nông nghiệp mô hình tăng trưởng tích hợp đa giá trị theo hướng công nghệ cao, đa dạng, bền vững, phát thải thấp, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học. Theo đó, Việt Nam sẽ phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải nhà kính 10% so với năm 2020.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3416 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo đó, nông nghiệp tại Thanh Hóa sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng nông lâm thủy sản từ đó nâng cao thu nhập cho người sản xuất và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và của tỉnh.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 16/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặt ra vấn đề xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh đến năm 2030.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa Hoàng Viết Chọn cho biết, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân trong 3 năm gần đây đạt 3,41%; quy mô giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 36.738 tỷ đồng, tăng 3.667 tỷ đồng so với năm 2020. Trên địa bàn đã hình thành vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng cao với diện tích 75 nghìn ha, vùng ngô thâm canh gần 20 nghìn ha...

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng để phát triển nông nghiệp bền vững, thời gian tới tỉnh Thanh Hóa cần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; đổi mới, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ...

Đặc biệt, sau buổi tọa đàm, Ban tổ chức phối hợp Thành đoàn thành phố Sầm Sơn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Xanh - GreenHub phát động chương trình nhặt rác thải nhựa, làm sạch bãi biển tại Sầm Sơn.

(Theo Báo Nhân dân Điện tử, Hestag: ##greenteacher; #kinhtếtuầnhoàn)


Tin tức tổng hợp liên quan khác

Đăng ký Online Trực tuyến

Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.